Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Podjetje Creatina d.o.o. je nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti), objavljenimi na spletni strani www.creatina.si. Vsebine so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Creatina d.0.0., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Varstvo osebnih podatkov

Prijava na e-novice: Z vpisom vašega e-naslova in s prijavo, soglašate in posredujete vašo željo, da želite biti na podani e-naslov obveščeni o novicah, akcijah in novostih v prodajalnah Salon Creatina. Na obvestila se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da kliknete okno ODJAVA na samem sporočilu, ali pa nas o vaši želji po odjavi obvestite na elektronski naslov: creatina@siol.net ali na telefonsko številko 01 541 66 06. Vaše podatke bomo izbrisali in vam prenehali pošiljati obvestila.

Na naši spletni strani, lahko vpišete svoj elektronski naslov in nam pošljete vaše vprašanje. Po EU uredbi GDPR se zavezujemo, da bomo vaš naslov uporabili izključno za namen, za katerega je bil podan. Na vaš naslov vam bomo poslali odgovor. Ko bo zadeva zaključena, bomo vaš naslov izbrisali.

Članstvo v Creatina Family Club

Splošna pravila izdaje in uporabe kartice CREATINA FAMILY CLUB

 • Kartica ugodnosti Creatina family club je kartica zvestobe, ki imetnikom in njihovim družinskim članom ob nakupu proizvodov v prodajalnah Salon Creatina omogoča dodatne ugodnosti.
 • Izdajatelj in lastnik kartice je Creatina d.o.o., Ulica Gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana (v nadaljnje: izdajatelj).
 • Pridobi jo lahko vsaka fizična oseba z dopolnjenim 18. letom starosti, ki izpolni pristopno izjavo na prodajnem mestu katere koli prodajalne Salon Creatina.
 •  podpisano pristopno izjavo postane imetnik kartice ugodnosti član Creatina family club.
 • S podpisom prijavnice in izjave lastnika kartice potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov na pristopni izjavi in izjavlja, da izpolnjuje pogoje za pridobitev kartice, navedene v Splošnih pravilih uporabe Family club kartice Creatina d.o.o. ter sprejema vsa druga določila navedenih splošnih pravil, s katerimi je seznanjen in so objavljeni na spletni strani podjetja Creatina d.o.o. www.creatina.si.
 • S podpisom soglaša, da se njegovi osebni podatki pridobivajo in uporabljajo za namene in na način, določene v splošnih pravilih uporabe Creatina d.o.o. kartice Family club oziroma v zvezi s poslovanjem s kartico kot tudi za proučevanje njegovih nakupnih navad, nakupov in posledično ciljnega trženja – obveščanja o novostih poslovanja in ponudbe podjetja Creatina d.o.o. Izrecno soglaša, da Creatina d.o.o.. hrani pridobljene podatke v svojih evidencah še deset let po prenehanju uporabe kartice. Kadarkoli lahko izrazi zahtevo po prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov za namen uporabe kartice ugodnosti ter izbrisu njegovih osebnih podatkov. S tem tudi preneha veljavnost kartice.
 • Kartica ugodnosti Creatina family club omogoča imetniku 3% popust pri vsakem nakupu.
 • Kartica ugodnosti prinaša tudi posebne akcije, ki so namenjene izključno imetnikom kartice. Izdajatelj jih bo o akcijah obveščal z elektronskimi sporočili. Na elektronska obvestila se lahko kadarkoli odjavi. To stori tako, da klikne okno ODJAVA na samem sporočilu, ali pa nas o želji po odjavi obvesti na elektronski naslov: creatina@siol.net ali na telefonsko številko 01 541 66 06. Podatke bomo izbrisali in prenehali pošiljati obvestila. Različne ugodnosti so in bodo navedene tudi na: spletni strani www.creatina.si
 • Za izdajo kartice so nujno potrebni naslednji podatki: ime, priimek, e-poštni naslov;
 • Za izdajo kartice so zaželeni naslednji podatki: naslov, spol, datum rojstva, številka mobilnega telefona;
 • Kartica ugodnosti se aktivira s prvo uporabo. Posamezna oseba lahko pridobi le eno kartico.
 • Kartica ugodnosti Creatina family club se izda takoj na blagajni in jo kupec lahko takoj koristi.
 • Izdajatelj zbira, obdeluje in hrani vse osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in z zahtevami EU uredbe GDPR.
 • Imetnik kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja.
 • Če pride do spremembe podatkov o imetniku, jih je imetnik dolžan posredovati na e-pošto: creatina@siol.net ali tel. številko 01 541 66 06.
 • Kartica ugodnosti Creatina family club velja do preklica izdajatelja ali imetnika, s tem pride tudi do prenehanja pravice koriščenja ugodnosti.
 • Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov izdajatelja, ali po elektronski pošti na naslov creatina@siol.net kadarkoli in brez obrazložitve zahteva da izdajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo izdajatelj v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval.
 • V primeru, da je kartica ugodnosti Creatina family club imetniku na kakršenkoli način odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti s strani tretjih oseb.
 • V primeru izgube lahko imetnik v katerikoli prodajalni Salon Creatina ponovno izpolni obrazec za pridobitev kartice in prejme novo kartico, stara pa se prekliče.
 • Vse akcije in ugodnosti so omejene na količine, običajne za gospodinjstvo.
 • Spremembe splošnih pogojev poslovanja: Podjetje Creatina d.o.o. ima pravico, da enostransko spremeni splošne pogoje poslovanja, pri čemer sprememba ne sme biti bistvena za pogodbeno razmerje. Vse spremembe so javno objavljene na internetni strani www.creatina.si. Če uporabnik uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.

Podjetje Creatina d.o.o. zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in  EU uredbo GDRP varuje osebne podatke uporabnikov spletne strani www.creatina.si. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Podatki uporabnikov spletne strani bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Nespoštovanje določb iz pravnega obvestila

Creatina d.o.o. in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost podjetja

Podjetje Creatina d.o.o. se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. Kljub temu podjetje Creatina d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Creatina d.o.o. ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Informacije na tem spletnem mestu so zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Cene

Cene so okvirne in fotografije simbolične, ravno tako pa podjetje ne more jamčiti, da so vsi izdelki iz spletnega kataloga na ogled v vseh Salonih Creatine. Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti do teh spletnih strani.

Akcije in popusti

Akcije in popusti navedene na spletni strani www.creatina.si veljajo izključno za prodajalne podjetja Creatina d.o.o.

Prodajalne Creatina d.o.o.: Salon Creatina Ljubljana, BTC-hala 2, Salon Creatina Murska Sobota, Salon Creatina Novo Mesto, Salon Creatina Kranj